Yleiset varaus- ja peruutusehdot

Maatilamatkailu VillaValkea / Navettavalkea Oy

Postiosoite:

Ohvanantie 520, 82200 Hammaslahti

050 3065832

navettavalkea@navettavalkea.fi

 

Käyntiosoitteet:

Emolehmänavetta Navettavalkea Oy: Valkeasuontie 578, 82360 ONKAMO

Maatilamatkailu VillaValkea: Karvolanmäentie 102a, 82350 TIKKALA

Näitä ehtoja sovelletaan ostettaviin, vuokrattaviin ja varattaviin Navettavalkean Oy:n ja Maatilamatkailu VillaValkean (edellä  NV Oy / VillaValkea) kohteisiin, tuotteisiin ja palveluihin.

 

Asiakas:

Asiakas sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja varauksissa ja ostaessaan tuotteita ja palveluja.

 

Yleiset ehdot:

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme.
 • Asiakas voi ennen tilaustaan tutustua kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin kotisivuillamme.

Varausehdot

Varaaminen:

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • NV Oy / VillaValkea ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä NV Oy / VillaValkeaan tilanteen korjaamiseksi.
 • Mikäli kohde ei ole epäonnistuneesta varauksesta johtuen vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta tai toista ajan kohtaa.

 

Tarjoukset ja tarjouspyynnöt:

 • Tarjous on voimassa tarjouspyyntöön merkittyyn päivämäärään asti tai siihen asti, kun kyseessä oleva päivä on vapaana.
 • Asiakas vastaa ja vahvistaa tarjouspyynnön hyväksymisen kirjallisesti, sähköpostitse, teksti- tai WhatsApp -viestillä ja NV Oy / VillaValkea kuittaa varauksen vahvistuksen asiakkaalle kirjallisesti sähköposti-, tekstiviesti tai WhatsApp -viestillä.
 • Varausmaksumme on 20 % varauksen arvosta.
  • Varausmaksu tulee maksaa kahden viikon sisällä varauksen hyväksymisestä.
  • Varausmaksua ei palauteta.
  • Maksettu varausmaksu vähennetään loppulaskun summasta.
 • Mikäli varausmaksua ei ole maksettu, katsotaan tilaus peruuntuneeksi.
 • Pidätämme oikeuden mahdollisiin tarjouksen hinnanmuutoksiin, mihin vaikuttaa meistä riippumattomat tekijät etenkin korona-ajan vuoksi; raaka-ainekustannukset, palkkakustannukset, toimituskustannukset ja muut merkittävät hinnannousut. Keskustelemme näistä kuitenkin aina asiakkaan kanssa erikseen.
 • Henkilömäärävahvistus sekä ruoka-aineallergiat tulee olla tiedossamme viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta.
 • Mikäli jo varattuun ja vahvistettuun tilaisuuteen on tulossa meistä tai asiakkaista riippumattomia muutoksia (esimerkiksi koronapandemian vuoksi lakkiaiset siirtyy myöhempään ajankohtaan), keskustellaan ja vahvistetaan uusi päivä aina erikseen.

 

Peruutukset ja muutokset:

 • Peruutuspäivä on se päivä, kun NV Oy / VillaValkea on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Veloitamme 50 % sovitun tarjouksen hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 3-7 vrk ennen sovittua tilaisuutta.
 • Veloitamme 100 % sovitun tarjouksen hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 3:n tai alle 3 vrk:n kuluessa sovitusta tilaisuudesta.
 • Peruutuksen voi tehdä kuluttomasti 8 vrk ennen tilaisuutta, mutta tällöinkään varausmaksua ei palauteta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.
  • Siirron tulee tapahtua viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 

NV Oy /VillaValkean oikeus peruuttaa varaus:

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi NV Oy / VillaValkea irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
  • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

Kohteen käyttö:

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimiä saa tuoda NV OY / Villavalkean tiloihin, seuraavin ehdoin:
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
 • Majoittuneille kuuluu käyttämiensä astioiden tiskaaminen, yleisestä siisteydestä huolehtiminen sekä roskien pois vieminen roska-astioihin. Loppu siivouksesta huolehtii NV Oy /VillaValkea.
 • Juhla- ja kokouspalveluihin kuuluu siivous NV Oy/ VillaValkean puolesta.
  • Ei sovellu asiakkaiden henkilökohtaisten tavaroiden siivoamiseen esim. koristeet, juomapullot yms.
 • Kohteissa on huone kansio sekä selkeät ohjeet tilojen ja laitteiden käyttöön, sekä selkeät turvallisuus- ja pelastusohjeet.
 • Asiakasta opastetaan saunan ja paljun turvalliseen ja ekologiseen käyttöön.
  • Savusauna ja palju lämmitetään NV Oy / VillaValkean puolesta.
 • Asiakasta opastetaan tulisijojen turvalliseen ja ekologiseen käyttöön.

 

Avaimet:

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

 

NavettaValkea Oy:n piha-alue ja eläimet:

 • Navettavalkea Oy:n navetan eläintiloihin meneminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
 • Navettavalkean tiloihin sovitut vierailujen ohjeet annetaan erikseen navettavierailujen yhteydessä, myös eläinten kanssa toimimiseen.
 • Navetta vierailuun kuuluu jokaiselle henkilökohtaiset suojaimet ja hyvä hygienia, näin pienennämme riskiä eläimiin tarttuvista taudeista huomattavasti.
 • Navettavalkean rivitalo asunnoissa majoittuville on laadittu ohjeet huoneistokansioihin. Siellä on ohjeet mm. missä voi kulkea turvallisesti ja kuinka toimitaan, jos kohtaa alueella karanneen eläimen.

Vahingon sattuessa

Vahinkojen korvaukset:

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan NV Oy / VillaValkealle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • VillaValkea ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä (tarkoittaen muita kuin Navettavalkean omistuksessa olevia eläimiä), kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

 

Valitukset:

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • NV Oy / VillaValkea pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja NV Oy / VillaValkea eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen:

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 

Kaupan peruutus ja palauttaminen:

 • Palvelulla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

Kysy tarjousta

5 + 1 =

Varaa matkailu- ja elämyspalvelu